Søk i KongRing:


Hva finnes på sidene til KongRing?


På sidene til www.kongring.no er det linker til nyttige web-sider!
Alle lenker på sidene til KongRing er testet.
Selv om innholdet under testen var sikkert, kan nytt usikkert innhold bli lagt til. Derfor; vær alltid forsiktig når du laster ned noe til din PC!


Kong Ring Dagsson (Hring Dagsson) var en konge på Ringerike, som levde omkring år 860. Han var far til Åshild Ringsdatter, som var en av Harald Hårfagres hustruer. Snorre Sturlason forteller i Harald Hårfagres saga: Kong Harald var dessuten gift med Åshild, datter til kong Ring Dagsson ovenfra Ringerike; deres barn var Dag og Ring, Gudrød Skirja og Ingegjerd.


Kong Ring Dampskipet DS Kong Ring er oppkalt etter Kong Ring. D/S «Kong Ring» var første dampbåt (hjuldamper) som ble bygget i Norge. Skipet ble bygget på Øya i Hønefoss og sjøsatt på Storelva ved Tippen den 9. juli 1837, rett nedenfor Hønefossen. Ved sjøsetting av DS Kong Ring den 9. juli i 1837 var det stor festivitas i Hønefoss. Første norskbygde dampskip ble sjøsatt «i mangfoldige jublende Menneskers paasyn». Det var folkefest ved fossen, og på motsatt side av Storelva lå Glatved hotell der sjøsettingen ble feiret med stor middag, musikk og fyrverkeri. Det var grev Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg, rittmester Jens Lange og kjøpmann og sagbrukseier Johan Fredrik Thorne i Drammen sto bak byggingen. Grev Wedel Jarlsberg var amtmann i Buskerud fra 1806, og kort etter var han med og stiftet Drammensvassdragets Fellesfløtnings­forening. Båten skulle brukes til å frakte tømmer, varer og mennesker på elva og i Tyrifjorden. Dampmaskinen om bord utviklet 10 hk og var laget ved Motala Mekaniske Verksted i Sverige. DS Kong Ring skulle først og fremst brukes til tømmertransport over Tyrifjorden, til å slepe tømmergrimer og trelastflåter fra Storelva til Vikersund. Men båten skulle også frakte varer og mennesker. Det viste seg snart at dampmaskinen (10 hk) var for svak til de store oppgavene DS Kong Ring var tiltenkt. Etter godt og vel 10 års drift ble båten hugget opp og dampmaskinen solgt.


Wikipedia Kong Ring Dagsson

Wikipedia DS KongRing

Terra Buskerud